Γρηγόρης Μ. Σηφάκης (1935 – 2023)

Abstract: 

Ὁ Γρηγόρης Μ. Σηφάκης γεννήθηκε στὸ Ἡράκλειο, τὸ 1935. Σπούδασε φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ κλασικὴ φιλο­λογία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου, ὅπου ἀναγορεύτηκε διδάκτωρ, τὸ 1964. Σὲ ἡλικία 35 ἐτῶν, τὸ 1970, ἐκλέχτηκε ἔκτακτος καί, τρία χρόνια ἀργότερα, τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλο­λογίας στὴν εὐφήμως γνωστὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε διδάξει ἐπὶ τριετία στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνιας, ἀρχικὰ ὡς Ἐπισκέπτης λέκτωρ καὶ στὴ συνέχεια ὡς Associate Professor. Ἀπὸ τὸ 1992 ἕως τὴν ἀφυπηρέτησή του (2003) ὑπηρέτησε ὡς καθηγητὴς τῆς Ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας στὴν ἕδρα “Ἀλέξανδρος Ὠνάσης” στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Νέας Ὑόρκης. Εἶχε τιμη­τικὰ κληθεῖ ὡς “Ἐπισκέπτης ἑταῖρος” στὸ Κέντρο Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Αὐστρα­λίας, στὴν Καμπέρα, καὶ ὡς “Ἐπισκέπτης καθηγητὴς” στὴν ἕδρα Webster τοῦ Πανεπιστη­μίου Stanford στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἦταν “ἑταῖρος” τοῦ University College τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου, “ἐπίτιμο μέλος” τῆς Ἑται­ρείας γιὰ τὴν Προώθηση τῶν Ἑλληνικῶν Σπουδῶν, ἐπίσης στὸ Λονδίνο, καὶ “διακεκριμένο μέλος” τοῦ Ἱδρύματος Τεχνολογίας καὶ Ἔρευνας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης. Τοῦ εἶχε ἀπονεμηθεῖ ὁ τίτλος τοῦ ἐπίτιμου διδά­κτορα ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια Πατρῶν, Κύπρου καὶ Κρήτης.