Αρχική

 

Logeion is a peer-reviewed journal, which publishes original scholarly articles in modern Greek, English, French, German, and Italian on every aspect of ancient Greek and Roman theatre and drama, including its reception in modern theatre, literature, cinema and the other art forms, as well as its relation to the theatre of other periods and geographical regions. All types of methodological approaches and theoretical perspectives are welcome. Emphasis is being placed on interdisciplinary approaches. The journal is published annually by Crete University Press as a consecutively paginated issue. It is indexed and archived in SCOPUS and it is included in the databases of EBSCO and ProQuest.

* Regarding the last two volumes, only a limited preview is possible. As concern the articles of the previous volumes, these may be read online but cannot be downloaded. The online volume may be purchased either in printed or in electronic form from Crete University Press. The total cost is € 20.


To Λογεῖον είναι διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές (peer-reviewed). Δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις όψεις του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου και δράματος, στην πρόσληψη του από το νεότερο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τις άλλες τέχνες, καθώς και στη σύγκριση του με το θέατρο άλλων περιόδων και γεωγραφικών περιοχών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση.

Το περιοδικό κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή κάθε έτος από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Καταλογογραφείται και αρχειοθετείται στο SCOPUS, ενώ περιλαμβάνεται επίσης στις βάσεις επιστημονικών περιοδικών της EBSCO και της ProQuest.

 

* Ως προς τα άρθρα των δύο τελευταίων τόμων, παρέχεται ελεύθερα μόνο η δυνατότητα περιορισμένης προεπισκόπησης, ενώ ως προς τα άρθρα παλαιότερων τόμων, είναι δυνατή η ανάγνωσή τους σε ηλεκτρονική μορφή αλλά όχι η αποθήκευση και η εκτύπωσή τους. Κάθε τόμος μπορεί να αγοραστεί σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (PDF) από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης αντί του ποσού των 20 €.


Current volume (13 | 2023)